Kolektivni ukop i dženaza u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari 11.07.2016. godine

11. jula 2016. godine u Memorijalnom centru Sreberenica - Potočari obaviti će se kolektivni ukop i dženaza za 127 identifikovanih osoba. Riječ je o posmrtnim ostacima koji su pronađeni u ranijem periodu u brojnim masovnim grobnicama otkrivenim na području Podrinja, a za koje su se porodice izjasnile da će ih ukopati ove godine na kolektivnoj dženazi. 6532 žrtve genocida su identifikovane i ukopane. Do sada je u Potočarima ukopano 6377 žrtava, s tim da 75 žrtava koje su ukopane u Potočarima nisu žrtve genocida, ali su ubijene u toku proteklog rata i ukopane su pored svojih članova porodica u ranim fazama ukopa, dakle prije 2003. godine, odnosno prije zajedničkih dženaza. 6302 žrtve genocida su ukopane u Potočarima i 230 žrtava genocida ukopano je individualno, po zahtjevima porodica, na lokalnim mezarjima. U toku su pripremni radovi vezani za ukop identifikovanih osoba u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari koji će se obaviti u ponedjeljak 11.07.2016. godine (*Galerija slika).

.                            

LISTA IDENTIFIKOVANIH OSOBA ZA UKOP U POTOČARIMA 11.07.2016. GODINE


R.B. PREZIME (OČEVO IME) IME GOD. POL PREBIVALIŠTE
1 Ademović (Adem) Hariz 1971 M Jagodnja-Bratunac
2 Ademović (Huso) Ramiz 1974 M D.Vrsinje-Milići
3 Ademović (Mujo) Mujka 1953 M Gornje Vrsinje-Milići 
4 Ademović (Mujo) Mustafa 1960 M Gornje Vrsinje-Milići 
5 Ahmetović (Salko) Enez 1943 M Glogova-Bratunac
6 Alibašić (Ćazim) Fahrudin 1977 M Rovaši-Milići
7 Alić (Hajrudin) Mujaga 1978 M Srebrenica
8 Alić (Himzo) Sajto 1962 M Zapolje-Bratunac
9 Alić (Ibrahim) Nezir 1941 M Dobrak-Srebrenica
10 Alić (Ibrahim) Sejdalija 1966 M Prohići-Srebrenica
11 Alić (Mustafa) Muhidin 1971 M Abdulići-Bratunac
12 Alić (Ševko) Vahdet 1974 M Sulice-Srebrenica
13 Ališević (Vehbija) Alija 1937 M Babuljice-Srebrenica
14 Aljkanović (Šerif) Vehbija 1949 M Sulice-Srebrenica
15 Avdić (Halil) Ismet 1977 M Pećišta-Srebrenica
16 Avdić (Halil) Safet 1974 M Pećišta-Srebrenica
17 Bećirović (Ohran) Suljo 1965 M Pomol-Vlasenica
18 Beganović (Nurif) Ekrem 1962 M Glogova-Bratunac
19 Begović (Muharem) Mehmed 1959 M Biljača-Bratunac
20 Budić (Mehmed) Mujo 1958 M Štedra-Milići
21 Bumbulović (Osman) Elvir 1973 M Peći-Srebrenica
22 Bumbulović (Osman) Nermin 1978 M Peći-Srebrenica
23 Burić (Alija) Omer 1938 M Srebrenica
24 Burić (Omer) Nijaz 1978 M Gobelje-Vlasenica
25 Ćatić (Osman) Šemso 1954 M Osmače-Srebrenica
26 Čivić (Rašid) Emir 1976 M Tokoljaci-Srebrenica
27 Dautović (Mešan) Nijaz 1967 M Šubin-Srebrenica
28 Dervišević (Bego) Bekto  1965 M Dimnići-Srebrenica
29 Đogaz (Hamdija) Aljo 1970 M Potočari-Srebrenica
30 Đozić (Alija) Hajrulah 1942 M Orahovica-Srebrenica
31 Đozić (Hajrulah) Alija 1973 M Zabojna-Srebrenica
32 Dudić (Šerif) Jusuf 1932 M Sulice-Srebrenica
33 Durić (Meho) Ibrahim 1958 M Cerska-Vlasenica
34 Džanić (Nurija) Jusuf 1947 M Dobrak-Srebrenica
35 Fejzić (Ibrahim) Avdo 1955 M Bostahovine-Srebrenica
36 Fejzić (Ohran) Salim 1971 M Bostahovine-Srebrenica
37 Gušter (Muhamed) Redžo 1959 M Gušteri-Vlasenica
38 Hadžović (Hajro) Mustafa 1918 M Srebrenica
39 Halilović (Alaga) Zoran 1961 M Sase-Srebrenica
40 Halilović (Husejn) Mujo 1929 M Novo Selo-Zvornik
41 Halilović (Idriz) Asim 1941 M Srebrenica
42 Hamidović (Mujo) Mustafa 1965 M Brakovci-Srebrenica
43 Hamzabegović (Fadil) Adil 1961 M Glodi-Zvornik
44 Hasanović (Šaban) Enez 1975 M Slatina-Srebrenica
45 Hasanović (Salčin) Kadrija 1962 M Srebrenica
46 Hodžić (Nezir) Šaban 1977 M Žedanjsko-Srebrenica
47 Hodžić (Šahmo) Šahin 1939 M Radovčići-Srebrenica
48 Hožbo (Muradif) Sakib 1960 M Srebrenica
49 Hrnjić (Mehmed) Ibrahim 1965 M Glodi-Zvornik
50 Hrustić (Ibrahim) Sabrija 1965 M Beširevići-Srebrenica
51 Hrustić (Mehmed) Hasan 1933 M Kamenica-Zvornik
52 Hrustić (Salkan) Ibrahim 1942 M Beširevići-Srebrenica
53 Hrvačić (Nurko) Nedžad 1967 M Pećišta-Srebrenica
54 Ibišević (Ibiš) Izam 1976 M Pribidoli-Srebrenica
55 Ibrahimović (Nurif) Idriz 1945 M Tegare-Bratunac
56 Ikanović (Zuhdija) Ilijaz 1961 M Fojhari-Srebrenica
57 Jahić (Ahmet) Šaban 1943 M Lipovac-Srebrenica
58 Jahić (Juso) Hasib 1956 M Blječeva-Bratunac
59 Jahić (Šemso) Idriz 1954 M Srebrenica
60 Jusić (Alija) Munib 1941 M Bajramovići-Srebrenica
61 Jusić (Juso) Hamdija 1975 M Sulice-Srebrenica
62 Jusufović (Jusuf) Sulejman 1948 M Zeleni Jadar-Srebrenica
63 Kabilović (Aljo) Ramo 1962 M Karačići-Srebrenica
64 Kabilović (Omer) Aljo 1934 M Karačići-Srebrenica
65 Kadrić (Medo) Husein 1935 M Gladovići-Srebrenica
66 Kadrić (Suljo) Fikret 1952 M Peći-Srebrenica
67 Kamenica (Džemal) Esad 1978 M Milačevići-Srebrenica
68 Kandžetović (Atif) Bekir 1958 M Sulice-Srebrenica
69 Kandžetović (Atif) Ibrahim 1966 M Sulice-Srebrenica
70 Krdžić (Mahmut) Sabit 1964 M Poznanovići-Srebrenica
71 Kuduzović (Bajro) Hasan 1935 M Džemat-Vlasenica
72 Ljeskovica (Himzo) Šefik 1970 M Liješće-Srebrenica
73 Malkić (Abdulah) Fadil 1935 M Poznanovići-Srebrenica
74 Malkić (Abdulah) Ibrahim 1942 M Srebrenica
75 Mehić (Meho) Kiram 1968 M Pirići-Bratunac
76 Mehić (Smajl) Meho 1949 M Jagodnja-Bratunac
77 Mehmedović (Ahmet) Fahrudin 1977 M Srebrenica
78 Mehmedović (Ćamil) Smajil 1955 M Gladovići-Srebrenica
79 Memić (Avdo) Avdurahman 1953 M Ljeskovik-Srebrenica
80 Memić (Avdurahman) Halil 1979 M Ljeskovik-Srebrenica
81 Memić (Emin) Avdija 1980 M Ljeskovik-Srebrenica
82 Memić (Meho) Hasan 1921 M Glodi-Zvornik
83 Mešanović (Ibran) Meho 1942 M Jasenova-Srebrenica
84 Muhić (Redžo) Ćazim 1960 M Radovčići-Srebrenica
85 Mujanović (Asim) Sabrija 1957 M Lipovac-Srebrenica
86 Mujičić (Tale) Bajro 1966 M Štedra-Milići
87 Muminović (Husein) Juso 1943 M Sućeska-Srebrenica
88 Musić (Nurija) Senad 1969 M Brezovice-Srebrenica
89 Musić (Osman) Senaid 1976 M Gornja Bukovica-Vlasenica
90 Muškić (Mujo) Huso 1930 M Cerska-Vlasenica
91 Mustafić (Sado) Jusuf 1963 M Sulice-Srebrenica
92 Mustafić (Sado) Mirsad 1976 M Sulice-Srebrenica
93 Mustafić (Salih) Safet 1944 M Zalužje-Bratunac
94 Omerović (Avdo) Avdulah 1946 M Gornja Kamenica-Zvornik
95 Omerović (Husein) Salim 1973 M Pobuđe-Bratunac
96 Omerović (Husein) Samir 1976 M Pobuđe-Bratunac
97 Omerović (Mujo) Salih 1939 M Ljeskovik-Srebrenica
98 Omerović (Šahin) Sabrija 1965 M Jasenova-Srebrenica
99 Orić (Idriz) Ćazim 1932 M Lehovići-Srebrenica
100 Osmanović (Mujo) Osman 1928 M Pirići-Bratunac
101 Osmanović (Šahman) Faruk 1973 M Bratunac
102 Pitarević (Suljo) Sadat 1977 M Peći-Srebrenica
103 Pudilović (Abdulah) Mirzet 1979 M Blažijevići-Srebrenica
104 Ramić (Juso) Ramiz 1951 M Karačići-Srebrenica
105 Ramić (Ramo) Šemsudin 1968 M Štedra-Milići
106 Šabić (Hamid) Adil 1969 M Sandići-Bratunac
107 Salihović (Alija) Esed 1935 M Biljača-Bratunac
108 Salihović (Esed) Mevludin 1963 M Potočari-Srebrenica
109 Salihović (Esed) Sejdalija 1962 M Potočari-Srebrenica
110 Salihović (Huso) Rahman 1958 M Voljavica-Bratunac
111 Salihović (Nazif) Almir 1978 M Potočari-Srebrenica
112 Salkić (Mehmed) Mevlid 1978 M Osatica-Srebrenica
113 Salkić (Mehmed) Sejdalija 1972 M Osatica-Srebrenica
114 Salkić (Ramo) Amir 1969 M Fojhari-Srebrenica
115 Selimović (Osman) Osmo 1935 M Beširovići-Srebrenica
116 Selimović (Ramo) Midhat 1967 M Srebrenica
117 Sinanović (Ibro) Hasib 1920 M Jošanica-Zvornik
118 Smajlović (Mehan) Mujo 1947 M Prohići-Srebrenica
119 Smajlović (Omer) Bekto 1946 M Srebrenica
120 Suljić (Munib) Kadrija 1961 M Pusmulići-Srebrenica
121 Suljić (Mustafa) Mirsad 1969 M Likari-Srebrenica
122 Tabaković (Osman) Ibrahim 1952 M Osmače-Srebrenica
123 Tihić (Hemed) Sead 1972 M Liješće-Srebrenica
124 Udovčić (Huska) Mujo 1938 M Rovaši-Milići
125 Uzunović (Atif) Amil 1943 M Beširovići-Srebrenica
126 Zuhrić (Ismet) Adem 1958 M Đile-Vlasenica
127 Zukić (Husein) Fikret 1962 M Urisići-SrebrenicaJKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla

Kontakt informacije

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Kojšino 31
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)35 360-910, 330-111
Fax: +387 (0)35 264-270
Maloprodaja cvijeća: +387 (0)61 194-196
info@komemorativni-centar.ba
jkpkct@yahoo.com

 

Info

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Rješenje: Kantonalni sud Tuzla I-292;
ID:4209335690002;
UIO:209335690002;
Transakcijski računi:
NLB banka: 132-100-0309078-771
Sberbank BiH: 140-401-0016117-209
UniCredit Banka: 338-300-2250516-322
Sparkasse Bank: 199-050-0089142-804

Gdje se nalazimo

  

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive