Komemorativni centar Tuzla: Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dizel goriva za 2017. godinu

Na osnovu odredbi Statuta JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla, direktor Društva donosi slijedeću odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dizel goriva za 2017. godinu.

Broj: 04-01 / 2017                                                                               

Dana: 09.01.2017. godine

 

Na osnovu odredbi Statuta JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla, direktor Društva donosi slijedeću:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku DIZEL GORIVA za 2017. godinu

I

Na osnovu konkurentskog poziva za dostavu ponude i obavještenja objavljenog na portalu

javnih nabavki pristigle su dvije kvalifikovane ponude:

1. Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo - sa ponudom 6.750,00 KM

2. Hifa d.o.o. Tešanj - sa ponudom od 7.050,00KMM

II

Ovom odlukom, a na preporuku komisije za javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač se bira:

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo - sa ponudom 6.750,00 KM.

Preporuka komisije za javne nabavke je da se kao najpovoljniji ponuđač izabere Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

zbog činjenice da je ponudio najnižu cijenu u provedenom postupku javne nabavke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom Odlukom može uložiti žalbu u roku od 5 dana od prijema iste.

 

 

          Direktor:

Faruk Latifagić dipl.krim

 

Dokument možete preuzeti ispod - Snimi dodatak

Kontakt informacije

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Kojšino 31
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)35 360-910, 330-111
Fax: +387 (0)35 264-270
Maloprodaja cvijeća: +387 (0)61 194-196
info@komemorativni-centar.ba
jkpkct@yahoo.com

 

Info

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Rješenje: Kantonalni sud Tuzla I-292;
ID:4209335690002;
UIO:209335690002;
Transakcijski računi:
NLB banka: 132-100-0309078-771
Sberbank BiH: 140-401-0016117-209
UniCredit Banka: 338-300-2250516-322
Sparkasse Bank: 199-050-0089142-804

Gdje se nalazimo

  

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive