Komemorativni centar Tuzla: Kolektivni ukop i dženaza u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari 11.07.2017. godine

11. jula 2017. godine u Memorijalnom centru Sreberenica - Potočari obaviti će se kolektivni ukop i dženaza za 71 identifikovanu osoba. Riječ je o posmrtnim ostacima koji su pronađeni u ranijem periodu u brojnim masovnim grobnicama otkrivenim na području Podrinja, a za koje su se porodice izjasnile da će ih ukopati ove godine na kolektivnoj dženazi. 6659 žrtve genocida su identifikovane i ukopane. Do sada je u Potočarima ukopano 6504 žrtava, s tim da 75 žrtava koje su ukopane u Potočarima nisu žrtve genocida, ali su ubijene u toku proteklog rata i ukopane su pored svojih članova porodica u ranim fazama ukopa, dakle prije 2003. godine, odnosno prije zajedničkih dženaza. 6429 žrtve genocida su ukopane u Potočarima i 230 žrtava genocida ukopano je individualno, po zahtjevima porodica, na lokalnim mezarjima. U toku su pripremni radovi vezani za ukop identifikovanih osoba u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari koji će se obaviti u utorak 11.07.2017. godine (*Galerija slika - Arhiva).

.                            

LISTA IDENTIFIKOVANIH OSOBA ZA UKOP U POTOČARIMA 11.07.2017. GODINE


R.B. PREZIME (OČEVO IME) IME GOD. POL PREBIVALIŠTE
1 Ademović (Ševal) Šefik 1979 M Podosoje-Srebrenica
2 Agić (Ćamil) Sadik 1965 M Skenderovići-Srebrenica
3 Alić (Dahmo) Smail 1967 M Sulice-Srebrenica
4 Alić (Mursel) Sead 1969 M Sulice-Srebrenica
5 Bečić (Mujo) Hakija 1943 M Soloćuša-Srebrenica
6 Beganović (Selman) Sabahudin 1976 M Likari-Srebrenica
7 Ćerimović (Mumin) Fadil 1969 M Sebiočina-Milići
8 Ćerimović (Mumin) Senahid 1971 M Sebiočina-Milići
9 Cvrk (Osman) Behaija 1948 M Milačevići-Srebrenica
10 Efendić (Edhem) Senajid 1960 M Potočari-Srebrenica
11 Fejzić (Nezir) Zule 1963 M Nogačevići-Srebrenica
12 Ferhatović (Sabrija) Đemal 1973 M Pirići-Bratunac
13 Gabeljić (Ćamil) Džemail 1972 M Bučinovići-Srebrenica
14 Gabeljić (Rasim) Amir 1965 M Vlasenica
15 Hafizović (Mušan) Husein 1963 M Opetci-Srebrenica
16 Harbaš (Bajro) Adem 1974 M V. Daljegošta-Srebrenica
17 Harbaš (Salih) Bajro 1947 M V. Daljegošta-Srebrenica
18 Hasanović (Avdulah) Ševket 1974 M Nogačevići-Srebrenica
19 Hasanović (Emin) Abdulah 1939 M Rađenovići-Srebrenica
20 Hasanović (Emin) Rešid 1929 M Rađenovići-Srebrenica
21 Hodžić (Ibrahim) Hamed 1957 M Potočari-Srebrenica
22 Huremović (Mujo) Ibro  1954 M Bajramovići-Srebrenica
23 Husejinović (Uzeir) Bećir 1937 M Glogova-Bratunac
24 Husić (Mustafa) Muhamed 1972 M Podčauš-Bratunac
25 Imamović (Mustafa) Zaim 1974 M Glogova-Bratunac
26 Imamović (Mustafa) Zejad 1976 M Glogova-Bratunac
27 Jahić (Nedžib) Enver 1977 M Zalužje-Bratunac
28 Jašarević (Mujčin) Fikret 1970 M Blječeva-Bratunac
29 Junuzović (Sabit) Omer 1959 M Košutica-Sokolac
30 Jusić (Jusuf) Sehid 1968 M Poznanovići-Srebrenica
31 Jusić (Osman) Bajro 1972 M Bajramovići-Srebrenica
32 Kadrić (Šukrija) Kadrija 1970 M Dugo Polje-Srebrenica
33 Krdžić (Hakija) Junuz 1943 M Osmače-Srebrenica
34 Krdžić (Ibiš) Ejub 1935 M Osmače-Srebrenica
35 Mahmutović (Mahmut) Đemila 1962 Ž Potočari-Srebrenica
36 Malagić (Ramo) Šaban 1956 M Glogova-Bratunac
37 Malić (Alija) Ibrahim 1938 M Pale-Srebrenica
38 Mandžić (Salih) Jakub 1958 M Gladovići-Srebrenica
39 Mehmedović (Adem) Hasan 1953 M Konjevići-Bratunac
40 Mehmedović (Hasan) Hazim 1973 M Konjevići-Bratunac
41 Mehmedović (Hasan) Selim 1953 M Bukovica-Milići
42 Mehmedović (Mehmed) Sinan 1933 M Srebrenica
43 Mehmedović (Mustafa) Sulejman 1951 M Zvornik
44 Memić (Huso) Neđib 1955 M Zapolje-Bratunac
45 Muhić (Ahmet) Hidajet 1966 M Radovčići-Srebrenica
46 Mujić (Bekto) Bego 1946 M Skenderovići-Srebrenica
47 Mujić (Meho) Hajrudin 1979 M Rovaši-Milići
48 Muminović (Rasim) Ramiz 1957 M Pribidoli-Srebrenica
49 Mustafić (Šefik) Sakib 1954 M Srebrenica
50 Mustafić (Šefik) Vahid 1960 M Bojna-Srebrenica
51 Nukić (Sejdalija) Đemal 1979 M Sulice-Srebrenica
52 Omerović (Osmo) Osman 1970 M G.Vrsinje-Milići
53 Osmanović (Ibrahim) Šemso 1929 M Pribidoli-Srebrenica
54 Osmanović (Omer) Sinan 1940 M Nurići-Milići
55 Osmanović (Šaban) Abdulah 1964 M Cerska-Vlasenica
56 Riđić (Husein) Rajif 1951 M Abdulići-Bratunac
57 Rizvanović (Salčin) Sejfo 1955 M Voljavica-Bratunac
58 Šabanović (Mehan) Rasim 1945 M Radovčići-Srebrenica
59 Salihović (Huso) Alija 1923 M Srebrenica
60 Salihović (Mesud) Kemal 1953 M Voljavica-Bratunac
61 Salihović (Selman) Mirzet 1978 M Brakovci-Srebrenica
62 Salkić (Mustafa) Munib 1979 M Srebrenica
63 Selimović (Hajrudin) Mesud 1979 M Beširovići-Srebrenica
64 Selimović (Omer) Ibrahim 1969 M Zeleni Jadar-Srebrenica
65 Skeledžić (Nezir) Edo 1930 M Srebrenica
66 Smailović (Adil) Omer 1961 M Peći-Srebrenica
67 Sulejmanović (Nurko) Aziz 1961 M Potočari-Srebrenica
68 Suljić (Azem) Fehim 1957 M Pusmulići-Srebrenica
69 Suljić (Kemal) Damir 1979 M Pusmulići-Srebrenica
70 Suljić (Suljo) Ramiz 1972 M Bešići-Vlasenica
71 Turković (Ahmet) Nedžib 1977 M Gornje Vrsinje-Milići JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla

Kontakt informacije

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Kojšino 31
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)35 360-910, 330-111
Fax: +387 (0)35 264-270
Maloprodaja cvijeća: +387 (0)61 194-196
info@komemorativni-centar.ba
jkpkct@yahoo.com

 

Info

JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR"
d.o.o.
TUZLA

Rješenje: Kantonalni sud Tuzla I-292;
ID:4209335690002;
UIO:209335690002;
Transakcijski računi:
NLB banka: 132-100-0309078-771
Sberbank BiH: 140-401-0016117-209
UniCredit Banka: 338-300-2250516-322
Sparkasse Bank: 199-050-0089142-804

Gdje se nalazimo

  

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive